ISP

Tidligere

Tid og sted: 8. mai 2014 12:15, Auditorium 2 , Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo

Camilla Herlofsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 8. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker.