Disputas: Master Camilla Herlofsen

Camilla Herlofsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

torsdag 8. mai 2014.

Avhandlingens tittel er:

Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker.

Camilla Herlofsen

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.:

Tittel: Drøfting av og refleksjoner over forholdet mellom retten til spesialundervisning og prinsippet om tilpasset opplæring.

Tid: Torsdag 8. mai 2014 kl 10.15 - 11.00

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Universitetet i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Lektor Janne Hedegaard Hansen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark  (1. opponent).
  • Professor Kristian Andenæs, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo  (2. opponent).

3. medlem av bedømmelseskomitéen og komitéens koordinator er professor emeritus Liv Randi Opdal, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i oslo

Disputasens leder

  • Professor emeritus Eva-Signe Falkenberg, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere

  • Professor Sven Nilsen, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

For sammendrag, se her.

Information in English, see

Publisert 6. aug. 2014 09:32 - Sist endret 19. feb. 2016 14:17