Sammendrag av disputaser

Sist endret 28. jan. 2014 11:03 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004.

Sist endret 21. mars 2014 08:40 av aevandt@uio.no

Avhandlingens titt

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Sist endret 11. juli 2014 10:37 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Digital practices in interplay between contexts: A study of how children between 9 - 13 years of age use, experience and frame digital technology between school and leisure.

Sist endret 19. feb. 2016 14:11 av ainaro@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Sist endret 19. mai 2014 15:08 av Ulf Tero Grefsgård

Avhandlingens tittel er:

Pedagogiske samtaler. En kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole.

Sist endret 19. mai 2014 13:59 av Ulf Tero Grefsgård

Avhandlingens tittel er:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Sist endret 20. mai 2014 15:40 av aevandt@uio.no

The dissertation's title:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Sist endret 13. feb. 2014 09:56 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Sist endret 27. feb. 2014 09:42 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Sist endret 10. juni 2014 15:04 av aevandt@uio.no

The dissertation's title:

Trends in Physics Competence - Using TIMSS to charaacterize Norwegian students' competence and to investigate factors influencing and explaining changes in physics competence.

Sist endret 10. juni 2014 13:29 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Trends in Physics Competence- Using TIMSS to characterize Norwegian students' competence and to investigate factors influencing and explaining changes in physics competence.

Sist endret 10. juni 2014 12:42 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Trends in Physicx Competence - Using TIMSS to characterize Norwegian students' competence and to investigate factors influencing and explaining changes in physics competence.

Sist endret 6. jan. 2014 10:17 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Sist endret 13. feb. 2014 14:59 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

LEGO & Læring: En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole.

Sist endret 26. mars 2014 13:04 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Spesialundervisningens tiltakskjede - lokal praksis sett i forhold til regelverk og retningslinjer. En kvalitativ dokumentanalyse av elevsaker.

Sist endret 8. jan. 2014 15:29 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.

Sist endret 8. jan. 2014 15:59 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.

Sist endret 19. mai 2014 11:29 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Great Expectations? Teachers beliefs and knowledge about standardized Reading tests.

Sist endret 19. mai 2014 11:29 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Sist endret 20. mai 2014 10:10 av Ulf Tero Grefsgård

Avhandlingens tittel er:

How does Europe matter for higher education change? A study about changes of policy and organization in higher education.

Sist endret 15. aug. 2014 13:23 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

Sist endret 15. aug. 2014 13:18 av aevandt@uio.no

Avhandlingens tittel er:

Leadership Development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.