print logo

Rdid-skolen: Nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk

Nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk (Rdid-skolen) er et prosjekt etablert ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerskolen er organisert som et fireårig prosjekt som løper fra 1. aug. 2007 til 31. juli 2011.

Politikere, næringsliv og utdanningsinstitusjoner uroes av lav rekruttering av ungdom til realfaglige utdanninger og yrker. Til tross for dette, har vi begrenset kunnskap og forskning som søker å beskrive og forstå denne situasjonen. Videre er dagens lærerutdanning i realfag i liten grad tilpasset og oppgradert til å møte de nye utfordringene. Dette er noe av begrunnelsen for initiativet om å opprette en nasjonal forskerskole i realfagdidaktikk.

Rdid-skolen vil utvikle og spre kunnskap og kompetanse knyttet til realfagdidaktikk. Den har som overordnet mål å bidra til økt interesse for og rekruttering til realfagene, og vil møte dette på to måter:

  • Forskerskolen vil utvikle ny realfagdidaktisk kunnskap. Mer realfagdidaktisk forskning av høy kvalitet vil bidra til mer innsikt og viten knyttet til realfagenes stilling i skole, utdanning og samfunn.
  • Forskerskolen vil øke antallet og gjennomstrømningen av doktorgradskandidater. Kandidatene vil blant annet kunne besette stillinger ved lærerutdanningsinstitusjoner, og dermed bidra til å heve læreres kompetanse og skolens kvalitet i forhold til faget.

Gjennom et forpliktende nettverk og samarbeid mellom Rdid-skolen, doktorgradskandidater og kandidatenes vertsinstitusjoner, vil forskerskolen tilby forskerutdanning og veiledning av høy faglig kvalitet.

Norge har et relativt fragmentert realfagdidaktisk fagmiljø, der flere relativt små realfagdidaktiske utdanningsinstitusjoner tilbyr forskerutdanning. Rdid-skolen vil, gjennom faglig samarbeid og sosialt fellesskap, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom de ulike institusjonene og bidra til å samle miljøene.

Foruten å arrangere forskerkurs og fellessamlinger, vil Rdid-skolen tilby et nettsted og en elektronisk kommunikasjonsplattform som legger til rette for faglige utvekslinger mellom Rdid-skolens deltakere gjennom hele prosjektperioden.

Prosjektet finansieres av UV-fak, MN-fak, UiO og Naturfagsenteret.

Last ned Rdid-skolens prosjektplan for å lese mer om forskerskolens bakgrunn, organisering, virke og budsjett.

Publisert 28. okt. 2010 20:38 - Sist endret 4. feb. 2015 10:01