English version of this page

Deltakere på UVs karriereløpsprogram

PortrettfotoKari-Anne Bottegaard Næss
Professor, Institutt for spesialpedagogikk

Min forskning omhandler kommunikasjon, språk og lesevansker samt intervensjoner innenfor disse områdene for ulike kliniske grupper.  Ulike typer vokabularintervensjoner, inkludert bildebokdialoger, kombinerte språkintervensjoner og statistisk læring, har vært hovedfokus de siste årene. Jeg ønsker å finne den mest effektive vokabularintervensjonen for barn med språkvansker.

Jeg vektlegger metodologisk kvalitet og forskningen min har vært innovativ med tanke på bruk av teknologi og utvikling av infrastruktur i forhold til digitale intervensjoner og «tracking» av data i sanntid Dette har gjort det mulig å se på nye forskningsspørsmål i forhold til språkutviklingsprosessen hos barn med språkvansker.

Les portrettintervju med Kari-Anne:  - Ga opp lærerkallet for banebrytende forskning

 

Crina Damsa 
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk

Hvordan lærer studentene gjennom å samarbeide? Hvordan fremmer det formelle utdanningssystemet forståelse for hvordan og hva som er viktig å lære? Hvordan lærer og navigerer studentene i jungelen av de tilgjengelige ressursene de møter i ulike kontekster, og hvordan understøtter ny teknologi denne prosessen?

Disse spørsmålene er førende for min forskning på læring i komplekse omgivelser, hovedsakelig innenfor høyere utdanning. Jeg forsker på felles læring, og på hvilken måte pedagogikk og teknologi er formet for å understøtte slik læring. Min forskningsinteresse er å kunne forstå «læringsøkologier», det vil si hvordan folk navigerer i og konstruerer kunnskap, bruker og skaper ulike ressurser og verktøy for å lære. Målet er også å utvikle teknologistøttede metoder for å samle og analysere sammensatte data. Forskningen skal bidra til å forme måten vi hjelper studenter på med å utvikle bevissthet om egen læringsprosess og å lage seg læringsstrategier som er meningsfylt for dem, og for samfunnet.

Janne von Koss Torkildsen
Professor, Institutt for spesialpedagogikk

Jeg er interessert i det kognitive og nevrale grunnlaget for språktilegnelse. Hvordan bidrar implisitte læringsmekanismer til språkutviklingen? Hvorfor er det slik at de fleste barn lærer språk lett og uanstrengt, mens noen strever? Ved å undersøke læringsprosessen mens den foregår, både gjennom studier av atferd og hjerneaktivitet, håper jeg å forstå mekanismene bak barns språkutvikling bedre. Jeg har også utviklet et vokabulartreningsprogram sammen med kolleger ved Institutt for spesialpedagogikk. For tiden undersøker vi effektene av dette programmet i en randomisert kontrollert studie i skolen.

Les portrettintervju med Janne: - Overtydd om morfemas magiske kraft

Tidligere deltakere

Monica Melby-Lervåg

Professor, Institutt for spesialpedagogikk

Fokuset for min forskning er språkutvikling og leseferdigheter hos barn. Jeg er også interessert i hvordan barn utvikler matematikkferdigheter og hvilken sammenheng det har med språk. For å finne ut om dette gjør jeg og de jeg samarbeider med en rekke ulike typer undersøkelser. Vi oppsummerer litteratur i systematiske oversikter, vi studerer utvikling hos barn over tid i store kohorter og vi gjør intervensjoner i skoler og barnehager for å avhjelpe og forebygge vansker hos barn med språk, lesing og matematikk. Vi er ikke bare interessert i å studiere barn i utviklede land, men også barn i utviklingsland. Motivasjonen for min forskning er å gjøre undersøkelser av høy vitenskapelig kvalitet som kan endre barns liv ved at vi kan sette i verk forkningsbaserte tiltak for de som strever.

Les portrettintervju med Monica: - Brenner for forskningskvalitet

 

Joshua Lawrence
Professor, Institutt for pedagogikk

Forskningen min har fokusert på hvordan leseforståelse kan bli bedre gjennom bedre akademiske diskusjoner i læringssituasjoner, på tvers av ulike fag.Jeg bruker både eksperimentelle, kvasi-eksperimentelle og longitudinelle (langsgående) metoder i forskningen min. I mitt pågående arbeid (se nettside) ser jeg på forholdet mellom begrepskunnskap og leseforståelse hos elever. Særlig er jeg interessert i hvordan ulike kjennetegn ved ord spiller inn i dette forholdet.

Framover vil jeg arbeide med å undersøke hva vi mener med begrepet «akademiske disipliner», og undersøke forholdet mellom ordforråd og lesing på tvers av fag og akademiske fagfelt.

Publisert 20. des. 2017 15:09 - Sist endret 18. okt. 2021 11:29