English version of this page

Karriereløpsprogram for forskere

Det utdanningsvitenskapelige fakultets karriereløpsprogram har som mål å bygge sterke forskerkarrierer. Vi ønsker å øke våre forskeres forutsetninger og ferdigheter i å utvikle gode søknadstekster, spisse sine forskningstemaer og lykkes i konkurransen om innhenting av eksterne midler.

UV satser på langsiktig karriereløpsprogram for forskere som har ambisjoner og potensiale til å søke ERC Starting Grant og/eller Consolidator Grant. Foto: UiO/Shane Colvin

Målet med programmet er å bygge sterke forskerkarrierer og å gi forskerne forutsetninger for å lykkes med søknader om ekstern finansiering, herunder særlig ERC Starting eller Consolidator Grants. Alle deltakerne på programmet har utmerket seg innenfor sine fagfelt og er vurdert til å ha potensial til å nå opp i ERC-sammenheng.

Deltakerne i programmet tilbys utarbeidelse og oppfølging av individuell karriereplan med oppfølging av mentorer. En internasjonal fagekspert og en nasjonal, erfaren forsker vil sammen gi støtte og råd, både faglig og karrieremessig, til den enkelte deltaker.

Karriereløpsprogrammet arranger regelmessige samlinger hvert semester. Temaene for samlingene varierer, og en samling har foregått i Brussel med kursing i EU-finansiering. Deltakerne får også prioritert plass av fakultetet til UiOs forskningslederprogram.

Periode

UVs karriereløpsprogram er et femårig løp. Programmet startet i juni 2017 og avsluttes i juni 2022.

Portrettintervjuer

Se portrettintervjuer med deltakere i programmet:

Publisert 21. sep. 2018 08:31 - Sist endret 15. okt. 2021 10:49