English version of this page

Forskergrupper

Et flertall av fakultetets forskere er organisert i forskergrupper. Oversikten under omfatter grupper som er finansiert av fakultetet. I tillegg finnes det enkelte forskergrupper som er etablert og finansiert lokalt ved enhetene.