English version of this page

Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO)

Hvordan påvirker kunnskapskulturer og undervisnings-praksiser i ulike fag og kontekster elevers læring? Hvilke sammenhenger kan vi finne mellom undervisningsmetoder og læringsutbytte? Dette er de sentrale, overordnede spørsmålene for forskergruppen SISCO.

Gruppens interese for undervisningsmetoder og læringsutbytte har ført til et spesielt fokus på klasseromsstudier (Illustrasjonsfoto av elever i klasserom: colourbox).

Gruppens interese for undervisningsmetoder og læringsutbytte har ført til et spesielt fokus på klasseromsstudier (Illustrasjonsfoto: colourbox).

SISCO er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere innen pedagogikk og fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Vi fokuserer hovedsakelig på fagområdene realfag og språk. Vil du lese mer om SISCOs forskningsområder, våre prosjekter og aktiviteter, se våre engelskspråklige nettsider.

Publisert 14. feb. 2011 09:08 - Sist endret 9. sep. 2022 09:24