Prosjekter støttet av UiO ("småforskmidler")

Publisert 26. jan. 2011 15:46

Dette prosjektet er finansiert gjennom småforskmidler og omhandler en videreføring av et prosjekt hvor man sammenliknet læreplanene for grunn‐ og videregående opplæring i de nordiske land som opprinnelig ble støttet av Nasjonalt læremiddelsenter.