Deltakere i Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG) - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styring

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Azita Afsar Universitetslektor +47-22857326 azita.afsar@iped.uio.no Didaktikk, Læreplanstudier, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk, Danning, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Kunnskap i skolen, Utdanningsreformer, Systemteori
Tor Colbjørnsen Førstelektor +47-22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning
Britt Ulstrup Engelsen Professor emeritus +47-22855281 b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Silje Kristin Gloppen Stipendiat +47-99690769 +47-99690769 s.k.gloppen@ils.uio.no
Ann Elisabeth Gunnulfsen Universitetslektor +47-22858557 97759928 (mob) +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Jeffrey B. Hall Postdoktor +4722857617 Skype for Business: jeffreyh@uio.no (mob) jeffrey.hall[replace with at]ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Tilsyn, Policy, Utdanningsrett, Organisasjonsteori
Kristin Helstad Førsteamanuensis +47-22854066 +47-95273101 (mob) 95273101 kristin.helstad@ils.uio.no Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Bernadette Hörmann Postdoktor +47-22858151 bernadette.hormann@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Ruth Jensen Førsteamanuensis +47-22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Berit Karseth Professor +47-22855292 berit.karseth@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Eivind Larsen Stipendiat eivind.larsen@ils.uio.no
Jorunn Møller Professor +47-22857618 +47-95901843 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Eli Ottesen Professor +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Skoleutvikling, Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Kirsten Sivesind Førsteamanuensis +47-22857609 kirsten.sivesind@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningsreformer, Utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Guri Skedsmo Førsteamanuensis +47-22857622 guri.skedsmo@ils.uio.no Styring av skolen, evaluering, ledelse
Ida-Cheyenne Lunde Martinez Stipendiat i.c.l.martinez@ils.uio.no
Gita Steiner-Khamsi Professor II gita.steiner-khamsi@iped.uio.no Pedagogikk, Lærerrollen, Komparative og internasjonale utdanningsstudier