Nye publikasjoner

Bilde av bokomslag til boken Spesialpedagogikk
Publisert 25. okt. 2019 15:31

Dette er 6.utgave av boken Spesialpedagogikk, utgitt på forlaget Cappelen Damm. Boken regnes som det mest omfattende og allsidige verket om spesialpedagogikk i Norge og Norden. Spesialpedagogikk består av fire hoveddeler, 28 kapitler og totalt 715 sider. Forskere ved Institutt for spesialpedagogikk har bidratt med mange av bokens kapitler. Verket er redigert av Edvard Befring, Kari-Anne Bottegaard Næss og Reidun Tangen.