Doktorgradsprosjekter

Stipendiater fra COSER forsker på tverrfaglige tema som blant annet tar opp forholdet mellom bærekraft og utdanning. 

moderne kunst

Foto: Anders Kjær, Mai-vind, Fotograf: Terje Heiestad, UiOs kunstsamling

Co-creating agency for sustainability (SEAS)

My PhD-project «Co-creating agency for sustainability» builds on design-based research methods and qualitative case-studies. By interviewing and observing participants in open-schooling networks we identify elements that affect agency. These include, among others, needs, challenges, ideas and experiences that have relevance for agency in climate change.

Stipendiat: Hanna Røkenes

Veileder: Alfredo Jornet Gil

 

TITTEL (REDE)

Jeg undersøker hvordan bruken av representasjoner i undervisning om interessekonflikt knyttet til klimaforandring, kan bidra til handlingskompetanse blant elevene. Her fokuserer jeg i stor grad på hvordan elevers følelser og holdninger kommer til uttrykk når de jobber med interessekonflikten, samt hvilken rolle holdninger og følelser spiller når elever jobber med slike temaer. 

Stipendiat: Heidi Kristensen
Veileder: Erik Knain

Publisert 12. mai 2020 11:39 - Sist endret 14. mai 2020 16:04