Formidling

For å bli synlig som en viktig ressurs blant forskere, skoler og samfunnet formidler forskere fra COSER sentrale erfaringer og kunnskaper til mange stakeholders på nasjonale og internasjonale arenaer.

Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

Fra og med skolestart 2020 tar norske skoler i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen innebærer at innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen.

Skal gjøre elevene i stand til å løse klimakrisen

Professor Erik Knain og kollegaene hans får 15 millioner av EU til et prosjekt som skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

 

Gode naturfagstimer – hvordan får vi det?

To forskere fra LISSI prosjektet

Hvordan underviser læreren og hvor strukturerte er timene? Knyttes kunnskap sammen med utforsking? Og hva engasjerer elevene; hva synes de er morsomt og spennende, og gjør de motivert for å jobbe med faget? COSER-forskere Marianne Ødegaard og Marit Kjærnsli presenterer LISSI-prosjektet på utdanningsforskning.no.

 

Publisert 12. mai 2020 11:37 - Sist endret 14. mai 2020 15:41