English version of this page

Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Hovedfokus for COSER er forholdet mellom utdanning og samtidas komplekse problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

To barnesko i sanden. Foto: Petra Hansson

Forholdet mellom mennesket og natur er et sentralt for COSERs forskning om utdanning og bærekraft.

Forskningen dreier seg om hvordan lærerutdanning og skole forholder seg til undervisning og læring om bærekraft, og vi studerer hvordan elever og studenter skaper mening i møte med bærekrafttematikk.

Om gruppen

I kjernen av COSERs virksomhet finner vi forskning på forholdet mellom utdanning og bærekraft. Forskningen inkluderer områder som tverrfaglig og transfaglig undervisning og læring og tema som demokrati og medborgerskap og etiske og moralske dimensjoner ved utdanning.

 

Publisert 15. feb. 2019 09:56 - Sist endret 26. mars 2020 13:03