English version of this page

Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Hovedfokus for COSER er forholdet mellom utdanning og samtidas komplekse problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

Marius Martinussen, Ocean II, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling

Forholdet mellom mennesket og natur er et sentralt for COSERs forskning om utdanning og bærekraft. Foto: Marius Matinussen, Ocean II, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling.

Arrangementer

Se alle arrangementer

Forskningen dreier seg om hvordan lærerutdanning og skole forholder seg til undervisning og læring om bærekraft, og vi studerer hvordan elever skaper mening og utvikler ulike kompetanser i møte med bærekraftstema både i skolen og i ulike nettverk mellom skole, nærmiljø og organisasjoner. Vi er også interessert i hvordan studenter møter bærekraftstema i lærerutdanning og skole. 

Om gruppen

I kjernen av COSERs virksomhet finner vi forskning på forholdet mellom utdanning og bærekraft. Forskningen inkluderer områder som tverrfaglig og transfaglig undervisning og læring og tema som demokrati og medborgerskap og etiske og moralske dimensjoner ved utdanning. Forskningsprosjektene våre viser bredden og dybden i COSER. 

Publisert 15. feb. 2019 09:56 - Sist endret 7. des. 2021 13:47