Deltakere i Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Navn Telefon E-post Emneord
Alfredo Jornet Gil Professor +47 22840146 95156142 a.j.gil@ils.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning, Læringskontekst, Blandede virkeligheter
Annelie Ott Stipendiat +4794484492 annelie.ott@ils.uio.no
Anniken Furberg Professor +47 22844914 anniken.furberg@ils.uio.no Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
Eli Tronsmo Postdoktor eli.tronsmo@uv.uio.no Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.
Elin Sæther Førsteamanuensis +47 22858334 elin.sather@ils.uio.no Samfunnfagdidaktikk, utdanning for bærekraft, mangfold, diskursanalyse
Erik Knain Professor +47 22858252 +47 93403219 (mob) erik.knain@ils.uio.no Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning
Hanna Pauliina Røkenes Stipendiat +47 90711195 (mob) h.p.rokenes@ils.uio.no Utdanning for bærekraft, IKT og læring, Meningsdanning, Sosioemosjonell utvikling
Heidi Kristensen Stipendiat heidi.kristensen@ils.uio.no
Joke Dewilde Førsteamanuensis joke.dewilde@ils.uio.no Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
Jonas Bakken Førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av Lektorprogrammet +4722845848 jonas.bakken@ils.uio.no Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling
Kari Anne Rødnes Førsteamanuensis +47 22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Kari Beate Remmen Førsteamanuensis +47 22845684 +47 90139914 (mob) k.b.remmen@ils.uio.no
Laura Isabelle Hultberg Stipendiat +47 45433892 (mob) l.i.hultberg@ils.uio.no utdanning for bærekraft, Kritisk pedagogikk, Demokrati, Geografididaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Øko-marxisme, Post-politikk, Historisk materialisme
Lise Granlund Førstelektor 92680265 lise.granlund@ils.uio.no
Magdalena Kersting Postdoktor +47 40380496 (mob) magdalena.kersting@ils.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Teknologibasert læring
Marianne Ødegaard Professor +47 22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no
Marthe Wiseth Fundingsrud Stipendiat m.w.fundingsrud@ils.uio.no
Martin Lee Müller Postdoktor +47 22858817 +47 40295255 (mob) m.l.muller@ils.uio.no
Ole Andreas Kvamme Førsteamanuensis +47 22844867 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Sigrid Ernstsen Stipendiat sigrid.ernstsen@ils.uio.no
Silje Førland Erdal Universitetslektor 95882062 s.f.erdal@ils.uio.no
Øystein Gilje Professor +47 22858186 41217141 oystein.gilje@uv.uio.no Pedagogikk, Barn og ungdoms utdanningsforløp, IKT og læring, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst