Deltakere i Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Navn Telefon E-post Emneord
Alfredo Jornet Gil Professor +47 22840146 +4795156142 (mob) 95156142 a.j.gil@ils.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning, Læringskontekst, Blandede virkeligheter
Anniken Furberg Professor +47 22844914 anniken.furberg@ils.uio.no Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
Elin Sæther Førsteamanuensis +47 22858334 elin.sather@ils.uio.no Samfunnfagdidaktikk, utdanning for bærekraft, mangfold, diskursanalyse
Erik Knain Professor +47 22858252 erik.knain@ils.uio.no Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning
Hanna Røkenes Stipendiat hanna.rokenes@ils.uio.no Utdanning for bærekraft, IKT og læring, Meningsdanning, Sosioemosjonell utvikling
Heidi Kristensen Stipendiat heidi.kristensen@ils.uio.no
Jan Grannäs
Jonas Bakken Førsteamanuensis +47 22845848 jonas.bakken@ils.uio.no Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling
Kari Anne Rødnes Førsteamanuensis +47 22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Kristin Beate Vasbø Førsteamanuensis +47 22855371 k.b.vasbo@ils.uio.no
Line Ingulfsen Student +47 22852920 line.ingulfsen@ils.uio.no
Magdalena Kersting Postdoktor magdalena.kersting@ils.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Teknologibasert læring
Marianne Ødegaard Professor +47 22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no
Nayla Joelle Naoufal
Ole Andreas Kvamme Førsteamanuensis +47 22844867 +4790011561 (mob) 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Petra Hansson
Silje Førland Erdal Universitetslektor +47 95882062 95882062 s.f.erdal@ils.uio.no
Tobias Fredlund
Øystein Gilje Professor +47 22858186 41217141 oystein.gilje@uv.uio.no Pedagogikk, Barn og ungdoms utdanningsforløp, IKT og læring, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst
Sigrid Ernstsen Stipendiat sigrid.ernstsen@ils.uio.no