Publikasjoner

Her finner du et utvalg av publikasjoner skrevet av COSER-forskere. 

  • Sæther, E. (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag – hva innebærer det? I Kvamme, A., Sæther, E. (red.) Bærekraftdidaktikk (s. 97-115). Bergen: Fagbokforlaget
  • Ingulfsen, L., Furberg, A., & Strømme, T. Aa. (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-supported Collaborative Learning, 13, 365-390.
  • Furberg, A. & Silseth, K. (2018) Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. In J. Kay & R. Luckin (Eds.), Rethinking learning in the digital age: Making the Learning Sciences count. The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018. Vol. 2. Publisher: International Society of the Learning Sciences.
  • Knain, E., Fredlund, T, Furberg, A., Mathiassen, K., Remmen, K. B., Ødegaard, M (2017) Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge/Norway, Vol. 11, issue 3.
  • Sæther, E. (2017). Ungdommers meningsskaping i møtet med utdanning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag. In Åpne dører mot verden (pp. 216-231). Oslo: Universitetsforlaget
  • Strømme, Aa Torunn & Furberg, Anniken (2015). Exploring Teacher Intervention in the Intersection of Digital Resources, Peer Collaboration, and Instructional Design. Science Education. DOI 10.1002/sce.21181: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.21181/epdf
Publisert 28. mai 2020 09:59 - Sist endret 28. mai 2020 09:59