English version of this page

Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work (HEDWORK)

HEDWORK fokuserer på kunnskapsutvikling og organisering av ekspertise i høyere utdanning og arbeidsliv, og på vilkårene for deltakelse i et samfunn som i økende grad er basert på ekspertkunnskap.

Collage av tre bilder i ulike arbeidssituasjoner ved pult. Foto

HEDWORK studerer læring og utvikling i høyere utdanning og arbeidskontekster, med interesse for politikk og praksis

Mens høyere utdanning og arbeidsliv er atskilte sektorer er de også tett koplet i profesjonelles læringsløp samt i spørsmål om kunnskapsutvikling og forvaltning av ekspertise. I et samfunn hvor læring er beskrevet som den nye formen for arbeid, og organisasjonsendringer ofte knyttes til forventninger om kunnskapsbasert praksis og innovasjon, er det behov for studier av prosesser og relasjoner som spenner over disse grensene. 

Gruppen er en videreføring av den tidligere forskergruppen ExCID ved UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Gruppen organiserer arbeidet rundt tre tematiske områder:

  • Kunnskapsutvikling og læring i ulike ekspertkulturer
  • Politikkutforming og styring i høyere utdanning og andre kunnskapsinstitusjoner
  • Læring, undervisning og akademisk utvikling i høyere utdanning

Mer informasjon om HEDWORK finner du ved å gå til gruppas engelske presentasjonsside

Hovedprosjekter

Studieprogrammer og emner

Medlemmer av forskergruppen underviser blant annet i Masterprogrammet i høyere utdanning,  Master i Pedagogikk - Studieretning Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet  og i universitetspedagogiske kurs gjennom LINK Senter for læring og utdanning.

Oppdateringer

For å få oppdatert informasjon om arrangementer og nyheter, kan du melde deg på hedwork-info@uv.uio.no. Om du er ansatt eller student ved UiO kan du gjøre dette direkte via Sympa, se gjerne informasjon her.

Publisert 6. mars 2015 16:05 - Sist endret 9. sep. 2022 13:41