Deltakere i Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work (HEDWORK)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Monika Bærøe Nerland Professor +47-22858172 monika.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Peter Maassen Professor +47-22844122 peter.maassen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Anne Line Wittek Professor +47-22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Sosiokulturell teori, Høyere utdanning, Lærerutdanning, Skrivepedagogikk, Pedagogikk, Veiledning, Profesjonsutdanning
Terje Grønning Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling, Entreprenørskap, Arbeidslivslæring, Innovasjon
Karen Jensen Professor +47-22855357 karen.jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring
Bjørn Stensaker Professor +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Utdanningsreformer, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Pedagogikk, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Kirsten Hofgaard Lycke Professor emeritus +47-22855394 k.h.lycke@iped.uio.no Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering, Pedagogikk
Tone Dyrdal Solbrekke Professor +47-22844408 +47-91350516 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Profesjonelt ansvar, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning
Crina Damsa Førsteamanuensis +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Samarbeidslæring, Designbasert forskning, Kvalitativ metodologi
Ester Fremstad Førstelektor +47-22857305 +47-41414620 (mob) ester.fremstad@iped.uio.no Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar
Rachel Sweetman Stipendiat +47-22852897 rachel.sweetman@iped.uio.no Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Resultatmål, Indikatorer i høyere utdanning, Læringsutbytte, Pedagogikk
Eli Tronsmo Stipendiat +47-22854072 eli.tronsmo@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonslæring, Læreres læring, Kunnskapskulturer
Rachelle Esterhazy Stipendiat +47-22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Parisa Afshin Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Entreprenørskap, Organisasjonsteori, Innovasjon
Thomas de Lange Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk
Elisabeth Hovdhaugen Førstelektor +47-22840951 elisabeth.hovdhaugen@iped.uio.no Utdanningsreformer, Høyere utdanning, Pedagogikk
Mervi Anneli Hasu Førsteamanuensis +47-22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Pedagogikk
Hege Yvonne Hermansen Førsteamanuensis +47-22858803 +47-90882506 h.y.hermansen@iped.uio.no Profesjonskunnskap, Lærerutdanning, Kunnskapspraksiser, Vurdering, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling, Lærersamarbeid, Høyere utdanning
Mary Sutphen Professor +47-22858007 mary.sutphen@iped.uio.no
Siri Sofie Vasrud Bastiansen Stipendiat s.s.v.bastiansen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring

Andre deltakere