Deltakere i Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work (HEDWORK)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Åsa Mäkitalo Professor +47 22855033 asa.makitalo@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslisvlæring, Profesjonskunnskap
Peter Maassen Professor +47 22844122 peter.maassen@iped.uio.no Høyere utdanning, Pedagogikk
Crina Damsa Førsteamanuensis +47 22840725 crina.damsa@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Student-sentrert læring, Pedagogikk, Høyere utdanning
Mary Preston Sutphen Professor +47 22858007 m.p.sutphen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Monika Bærøe Nerland Professor +47 22858172 +47-93639793 m.b.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Anne Line Wittek Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder +47 22858515 a.l.wittek@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonsutdanning, Veiledning, Sosiokulturell teori, Skrivepedagogikk, Lærerutdanning
Terje Grønning Professor +47 22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Karen Jensen
Bjørn Stensaker Viserektor for utdanning +47-22844472 +47-99707913 (mob) bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring
Kirsten Marie Rode Hofgaard Lycke k.m.r.h.lycke@iped.uio.no
Tone Dyrdal Solbrekke Professor +47 22844408 +47 91350516 (mob) t.d.solbrekke@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonelt ansvar, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Universitetspedagogikk
Ester Fremstad Seniorrådgiver +47 22857305 +47 41414620 (mob) 41 41 46 20 ester.fremstad@link.uio.no Universitetspedagogikk, Høyere utdanning, Samfunnsansvar
Eli Tronsmo Postdoktor eli.tronsmo@uv.uio.no Profesjonskunnskap, Kunnskapsarbeid, Læreres læring, Lokal læreplanutvikling, Læreplan, Lærersamarbeid, Arbeidslivslæring.
Rachelle Esterhazy Førsteamanuensis +47 22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk
Parisa Afshin Student parisa.afshin@iped.uio.no
Thomas de Lange Professor +47 22858558 t.de.lange@iped.uio.no
Mervi Anneli Hasu Førsteamanuensis +47 22854336 m.a.hasu@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring
Sofie Bastiansen Stipendiat +47 22858578 sofie.bastiansen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Høyere utdanning, Klasseromsforskning, Dialogisk læring
Andres Arturo Araos Moya Stipendiat +47 22856635 a.a.a.moya@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, ICT
Elisabeth Josefine Lackner Stipendiat +47 22854012 +47 97734619 (mob) e.j.lackner@iped.uio.no Utdanningspolitikk, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner
Isabel Alexandra Brandenberger Stipendiat +47 22855381 i.a.brandenberger@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring
Christopher Sadorge Stipendiat +47 22858053 christopher.sadorge@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, Digitalisering
Hannah Mülder Stipendiat +47 22844427 hannah.mulder@iped.uio.no Pedaogikk, Høyere utdanning

Andre deltakere