Deltakere i Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetil Horn Hogstad Universitetslektor +47 22844883 k.h.hogstad@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Danning, Ontologi
Harald Jarning Førsteamanuensis +47 22856283 harald.jarning@iped.uio.no Didaktikk, Pedagogikk, Lærerutdanning, Utdanningshistorie
Ole Andreas Kvamme Førsteamanuensis +47 22844867 +4790011561 (mob) 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Tone Kvernbekk Professor, stedfortredende instituttleder og undervisningsleder +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogisk filosofi
Lars Løvlie Professor Emeritus +47 22855359 +47-40248461 (mob) lars.lovlie@iped.uio.no Danning, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk
Helgard Mahrdt Statsstipendiat +47-22856974 +47-99356894 (mob) helgard.mahrdt@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Torill Strand Professor +47 22855388 torill.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Demokrati
Elin Rødahl Lie Stipendiat +47 22855607 e.r.lie@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønnsforskning, Danning, Pedagogisk filosofi, Likestilling
Inga Bostad Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Ex.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Jesper Eckhardt Larsen Postdoktor +47 22844711 j.e.larsen@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Jan Grue Professor +47 22855284 jan.grue@isp.uio.no
Sara Orning Førstelektor (permisjon til 2020) +47 22858109 s.e.s.orning@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Helse, Kropp, Litteratur, Film, Kulturstudier
Daniel Tröhler Professor II daniel.troehler@univie.ac.at Pedagogogikk, Læreplanstudier
Eevi Elisabeth Beck Professor +47 22854259 e.e.beck@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi
Kamil Øzerk Professor +47 22855347 kamil.ozerk@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Læringsutbytte, Utdanningsreformer, Tilpasset og inkluderende opplæring, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Læreplanstudier
Eva-Mari Andersen Stipendiat +47 22858126 +47 97086592 (mob) e.m.andersen@isp.uio.no somatisk sykdom, psykisk sykdom, kreft, kreftoverlevende, stress og mestring, sorg, jevnaldrenderelasjoner, disability studies
Afshan Bibi Stipendiat +47 22854131 afshan.bibi@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvalitativ metodologi
Sverre Tveit Postdoktor +47 22858277 +47 41545503 (mob) sverre.tveit@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningspolitikk, Vurdering, Komparative og internasjonale studier

Andre deltakere