Deltakere i Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eevi Elisabeth Beck Professor +47-22854259 e.e.beck@iped.uio.no vitenskaps- og kunnskapssosiologi, IKT og læring, Pedagogikk
Kjetil Horn Hogstad Stipendiat +47-22844883 k.h.hogstad@iped.uio.no Danning, Pedagogisk filosofi, Pedagogikk
Harald Jarning Førsteamanuensis +47-22856283 harald.jarning@iped.uio.no Didaktikk, Pedagogikk, Lærerutdanning, Utdanningshistorie
Ole Andreas Kvamme Stipendiat +47-22844867 90011561 (mob) 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Tone Kvernbekk Professor og stedfortrendende instituttleder +47-22858164 tone.kvernbekk@iped.uio.no Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogisk filosofi, Pedagogikk
Lars Løvlie Professor Emeritus +47-22855359 +47-40248461 (mob) lars.lovlie@iped.uio.no Danning, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Pedagogikk
Helgard Mahrdt Statsstipendiat +47-22856974 +47-99356894 (mob) helgard.mahrdt@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Torill Strand Professor +47-22855388 torill.strand@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Demokrati
Elin Rødahl Lie Universitetslektor +47-22855607 e.r.lie@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønnsforskning, Danning, Pedagogisk filosofi, Likestilling
Inga Bostad Professor +47-22842035 +47-93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Ex.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Jesper Eckhardt Larsen Postdoktor +47-22844711 j.e.larsen@iped.uio.no Pedagogikk, Utdanningshistorie, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Jan Grue Professor +47-22855284 jan.grue@isp.uio.no