English version of this page

Inkludering og mangfold – sett i spesialpedagogisk perspektiv

Forskergruppen har fokus på hvordan en på ulike arenaer og gjennom ulike praksiser søker å legge til rette for inkludering og mangfold overfor barn, unge og voksne med særlige behov.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Relasjonen mellom inkludering og mangfold står sentralt i spesialpedagogisk virksomhet. På ulike arenaer er forholdet mellom aktiv deltakelse i fellesskap og ivaretakelse av individuelle forskjeller avgjørende for personers læring og utvikling og opplevelse av tilhørighet, mening og likeverd.

Samtidig vil denne relasjonen i praksis ofte innebære krevende dilemmaer og avveininger mellom hensyn til enhet og ulikhet, mellom miljøets krav og forventninger og individets evner og forutsetninger. Slike dilemmaer og avveininger er i særlig grad aktuelle overfor barn, unge og voksne med særlige behov.

Aktuelle spørsmål i forskergruppens prosjekter er derfor:

  • Hvordan kan en tilrettelegge for individuelle behov og gi nødvendig støtte uten samtidig å segregere og stigmatisere?
  • Hvordan kan en utvikle fellesskap uten samtidig å standardisere, overse individuelle forskjeller og skape funksjonshemmende barrierer?

Hovedfokus

Forskergruppen dekker to hovedområder:

 

 

Publisert 8. des. 2014 14:16 - Sist endret 22. sep. 2017 10:02