English version of this page

Tidligere arrangementer

Image may contain: Sky, Cloud, Plant community, Plant, Mountain.
Tid og sted: 8. aug. 202210. aug. 2022, Helga Engs Hus, Room 234

LEA member and young CAS fellow, Nani Teig, is organizing a CAS workshop on academic resilience and process data. The workshop will start at 09:15 every day from 8-10 August and can be followed physically at Helga Engs Hus, room 234, and digitally on zoom.

For physical attendance, register here.

For digital attendance, registration is not necessary and participants can follow along here.

Need more information? Contact Nani Teig.

Bildet kan inneholde: musikk instrument, idiofon, tilbehør til musikkinstrumenter, tre, folkeinstrument.
Tid og sted: 1. juni 20223. juni 2022, Reykjavik, Island

NERA 2022 konferansen tar opp spørsmal om utdanning og engasjement i prekære tider. NERA er en møteplass for utdanningsforskere fra de Nordiske landene og har som mål a bidra til økt samarbeid og styrking av utdanningsforskning i Nordisk kontekst.

skulptur av tenkende person
Tid og sted: 25. mai 2022 14:0016:00, Rom 231, Helga Engs hus

I dette seminar skal Tone Kvernbekk snakke om konstruktvaliditet fra et vitenskapsteoretisk/filosofisk perspektiv. LEA medlem skal også diskutere spørsmål om dette knyttet til det arbeidet de driver med.

Tid og sted: 10. mai 2022 12:0014:00, UTSATT - Informasjon om ny dato og sted kommer.

UTSATT - ny dato kommer. Trude Nilsen foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittel på forelesningen kommer.

Guri Nortvedt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Tid og sted: 26. apr. 2022 12:0014:00, Aud. 2, Helga Engs hus

Guri Nortvedt foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Tittelen på forelesningen er «Matematikkundervisning for alle».

Foto av Lovisa Sumpter.
Tid og sted: 19. apr. 2022 12:0014:00, Stort møterom/ Klubben, Georg Sverdrups hus og Zoom

Lovisa Sumpter foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittelen på forelesningen er «Collective mathematical reasoning and different types of arguments».

Tid: 13. jan. 2022 13:0015:30

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oleksandra Mittal, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement, UiO.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Trude Nilsen hvis dette er aktuelt.

Tid og sted: 12. nov. 2021 12:1514:45, Nils Henrik Abels Hus, rom 621 Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Cecilie Weyergang, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved NTNU.

Tilhørere kan delta via zoom, ta kontakt med Tove S. Frønes hvis dette er aktuelt.

 

To gutter leser bøker og på skjerm
Tid og sted: 15. okt. 2020 10:0011:30, Strømmes fra Litteraturhuset i Oslo

Boka gir viktig innsikt i utviklingen i leseferdigheter blant elever i Norden og viser hvordan resultater fra store leseundersøkelser kan benyttes til å forstå mer om elevers lesing.

Tid og sted: 23. sep. 2020 10:0012:30, Niels Henrik Abels hus, rom 622, 6.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ragnhild Engdal Jensen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hun deltar via zoom.