English version of this page

Ekstern

LEA's forsknings og opplæringsnettverk tilbyr seminarer, kurser, og konferanser som handler om Internasjonale storskala-undersøkelser, data analyser, formidling av forskning, og akademisk skriving.

Kommende

Tid og sted: 23. aug. 202225. aug. 2022, Yerevan (in-person)

ECER 2022-temaet er "Education in a Changing World: The impact of global realities on the prospects and experiences of educational research". ECER ønsker imidlertid bidrag fra et bredt spekter av utdanningsforskning velkommen.

Tidligere

Image may contain: Sky, Cloud, Plant community, Plant, Mountain.
Tid og sted: 8. aug. 202210. aug. 2022, Helga Engs Hus, Room 234

LEA member and young CAS fellow, Nani Teig, is organizing a CAS workshop on academic resilience and process data. The workshop will start at 09:15 every day from 8-10 August and can be followed physically at Helga Engs Hus, room 234, and digitally on zoom.

For physical attendance, register here.

For digital attendance, registration is not necessary and participants can follow along here.

Need more information? Contact Nani Teig.

Bildet kan inneholde: musikk instrument, idiofon, tilbehør til musikkinstrumenter, tre, folkeinstrument.
Tid og sted: 1. juni 20223. juni 2022, Reykjavik, Island

NERA 2022 konferansen tar opp spørsmal om utdanning og engasjement i prekære tider. NERA er en møteplass for utdanningsforskere fra de Nordiske landene og har som mål a bidra til økt samarbeid og styrking av utdanningsforskning i Nordisk kontekst.