Utvalg: Nordic Educational Research Association (NERA) 2022

NERA 2022 konferansen tar opp spørsmal om utdanning og engasjement i prekære tider. NERA er en møteplass for utdanningsforskere fra de Nordiske landene og har som mål a bidra til økt samarbeid og styrking av utdanningsforskning i Nordisk kontekst.

Publisert 9. mai 2022 12:13 - Sist endret 9. mai 2022 12:14