Deltakere i LEA: Large-scale Educational Assessment

Navn Telefon E-post Emneord
Arne Hole Førsteamanuensis +47-22855048 arne.hole@ils.uio.no Matematikk, Matematikkdidaktikk, TIMSS
Eva Kristin Narvhus Seniorrådgiver +47-22856892 e.k.narvhus@ils.uio.no EKVA
Johan Braeken Professor +47-22844826 johan.braeken@cemo.uio.no
Liv Sissel Grønmo
Helmer Aslaksen Førsteamanuensis +47-22844482 helmer.aslaksen@ils.uio.no Matematikk, Astronomi, Matematikkdidaktikk
Marit Kjærnsli Førsteamanuensis +47-22854153 +47-97726569 (mob) marit.kjarnsli@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Ole Kristian Bergem Forsker +47-22844125 o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Fredrik Helland-Riise Stipendiat +47-22854371 fredrik.helland-riise@cemo.uio.no
Nils Fredrik Buchholtz Førsteamanuensis +47-22844593 n.f.buchholtz@ils.uio.no Lærerutdanningsforskning, Matematikkdidaktikk, Lærerprofesjonalitet og profesjonsutvikling
Ove Edvard Hatlevik
Leslie Rutkowski Professor II +47-22844490 leslie.rutkowski@cemo.uio.no
Anna Eriksen Seniorrådgiver +47-22844915 anna.eriksen@ils.uio.no EKVA
Andreas Pettersen Stipendiat +47-22845837 andreas.pettersen@ils.uio.no Matematikkdidaktikk, EKVA, Kvantitative utdanningsanalyser
Anne-Catherine W G Lehre Seniorrådgiver +47-22854151 a.c.w.g.lehre@cemo.uio.no
Anubha Rohatgi Seniorrådgiver +47-22854048 anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning, Skolemiljø, IKT og læring, LEA
David Rutkowski Professor II +47-22844468 david.rutkowski@cemo.uio.no
Inger Throndsen Forsker +47-22856021 inger.throndsen@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Yuan-Ling Liaw Postdoktor +47-22844415 y.l.liaw@cemo.uio.no
Julius Kristjan Björnsson Forsker +47-22857719 +47-91134593 (mob) +47 91134593 j.k.bjornsson@ils.uio.no Nasjonale prøver, EKVA, Psykometri
Kristina Strand Støren Stipendiat +47-22844497 k.s.storen@cemo.uio.no
Sigrid Blömeke Senterleder +47-46418755 (mob) sigrid.blomeke@cemo.uio.no Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling
Trude Nilsen Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no Læring og utdanning, TIMSS, Læringsutbytte, skolemiljø, EKVA, Undervisningskvalitet, Kvantitative utdanningsanalyser, LEA
Hege Kaarstein Forsker +47-22856602 hege.kaarstein@ils.uio.no Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Jan-Eric Gustafsson
Rolf Vegar Olsen Professor +47-22844510 98859376 (mob) 988 59376 r.v.olsen@cemo.uio.no Læring og utdanning, Kvantitative utdanningsanalyser, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, CEMO, Fagdidaktikk, Læringsutbytte
Tyler Matta Forsker tyler.matta@cemo.uio.no
Fredrik Jensen Forsker +47-22844591 fredrik.jensen@ils.uio.no
Jelena Radisic Postdoktor +47 90894467 (mob) +47 90894467 jelena.radisic@ils.uio.no EKVA, LEA
Yuanyue Wu
Henrik Daae Zachrisson Førsteamanuensis 40048017 (mob) 40048017 h.d.zachrisson@nubu.no Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology
Ragnhild Engdal Jensen Stipendiat r.e.jensen@ils.uio.no EKVA
Henrik Galligani Ræder Stipendiat +47-22844496 46470438 (mob) h.g.rader@cemo.uio.no
Ronny Scherer Professor 228-44402 ronny.scherer@cemo.uio.no
Kondwani Kajera Mughogho Stipendiat +47-22857219 k.k.mughogho@cemo.uio.no
Saskia Van Laar Stipendiat +47-22844401 s.v.laar@cemo.uio.no
Haakon Thorbergsen Haakstad Stipendiat h.t.haakstad@cemo.uio.no
Guri Nortvedt Førsteamanuensis +47-22854332 guri.nortvedt@ils.uio.no EKVA, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning
Melaku Tesfa Tesema Vitenskapelig assistent +47-22844470 45162925 m.t.tesema@cemo.uio.no
Stephan Daus Stipendiat +47-22844471 92433550 (mob) 92433550 stephan.daus@cemo.uio.no
Tove Stjern Frønes Forsker +47-22844397 t.s.frones@ils.uio.no Norskfaget, Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, LEA, Læring og utdanning, Leseforståelse