English version of this page

Læring, motivasjon og trivsel (LeMoWe)

Vår forskning representerer ulike felt innen det utdanningspsykologiske fagfeltet og har fokus på individuelle forskjeller i og utvikling av læring, motivasjon og trivsel.

Forskergruppa LeMoWe intersserer seg for de individuelle forskjellene i utviklingen av læring og motivasjon, med et tydelig fokus på matematikk. Illustrasjonsbilde: colourbox.no

Om gruppen

LeMoWe er en oppstarts forskningsgruppe ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet, UiO. Medlemmene og de tilknyttede medlemmene representerer ulike avdelinger og institutter og har et bredt spekter av faglig kompetanse. Vårt forskningsfokus er på de individuelle forskjellene i og utviklingen av læring, motivasjon (som for eksempel; målsetning, engasjement, verdier og forventninger) og trivsel (som for eksempel; følelser, perfeksjonisme, utbrenthet og stress), med et tydelig fokus på matematikk. Målsetningen med våre studier er:

 • å få ytterligere kunnskap om tidlige utviklingsmessig hendelser og hvilke individuelle konsekvenser dette har for læring, motivasjon og trivsel.
 • å få kjennskap til det utviklingsmessige samspillet mellom læring, motivasjon og trivsel
 • å forstå den situasjonsbetingede dynamikken i læring, motivasjon og trivsel
 • å identifisere kontekstuelle nøkkelfaktorer som påvirker utvikling av læring, motivasjon og trivsel og
 • utforske kjønnsforskjeller i alle ovenfor

I tillegg til de overnevnte målene, ønsker vi å teste og utvikle

 • valide metoder for å vurdere læring, motivasjon og trivsel, spesielt på yngre barn.
 • hjelpemidler og verktøy for å støtte og legge til rette for elevers læring, motivasjon og trivsel på tvers av skoleår og
 • metodiske tilnærminger for å analysere kompleks design, spesielt situasjonsbetinget dynamikk og endring over tid.

Prosjekter

Tracking av individuelle forskjeller i utvikling av matematiske ferdigheter. Samspill mellom ferdigheter, motivasjon og trivsel. (iSeeNumbers)

 • Finansiert av Norges forskningsråd (FINNUT), 2018-2022
 • PI: Riikka Mononen
 • I dette forskningsprosjektet vil vi følge med på individuelle forskjeller i barns utvikling av matematiske ferdigheter, fra første til tredje trinn. Målet er å sikre en bedre forståelse for mekanismene bak utviklingen av matematiske ferdigheter. Hovedfokuset er på samspillet mellom ferdigheter (matematiske ferdigheter, språk og eksekutive funksjoner), motivasjon (interesse og hvordan elever oppfatter egen kompetanse) og trivsel (skolens betydning for elevene og matematikkangst).

I samspillet mellom ferdighet og vilje. En longitudinal studie av utviklings- og situasjonsdynamikken i læring og motivasjon (DELEMO)

 • Finansiert av the Academy of Finland, 2014-2018
 • PI: Markku Niemivirta
 • Det er en vanlig oppfatning at elevers motivasjon synker når de blir eldre, noe som ofte forklares med redusert interesse eller at elevens får mindre tro på egen kompetanse. Imidlertid har vi mindre kunnskap om hvordan og hvorfor elever utvikler ulik grad av interesse og kompetanseoppfattelse, hvordan de ulike motivasjonskreftene samhandler i forhold til ferdigheter og prestasjoner i løpet av utviklingen, og hvordan disse utviklingssporene påvirker mer spesifikt oppgave engasjement.  DELEMO prosjektet ønsker å fylle dette kunnskapshullet.

Motivasjon, kunnskap og trivsel blant videregående elever: En tverrkulturell sammenligning

 • Finansiert av IPED, UiO, 2017–2018
 • PI: Markku Niemivirta (i samarbeid med Christian Brandmo)
 • I denne studien utforsker vi hva slags motivasjonsprofil som kan bli identifisert blant norske studenter, hvordan de er knyttet til personlige egenskaper (eksempelvis; perfeksjonisme og temperament), skole relatert fungering (eksempelvis; utbrenthet, skolens betydning for eleven, misoppfatninger), kunnskap og hvordan norske studenter kan sammenligne seg med finske jevnaldrende.

Utvikling av motivasjon og kompetanse i matematikk

 • Finansiert av CEMO, UiO, 2017-2021
 • PI: Kristina Strand Støren (med Niemivirta som veileder)
 • Dette er et underprosjekt av «Educational measurement in the Norwegian context» prosjektet som er en del av pågående forskning relatert til vurdering i norsk grunnskole og videregående skole. Målet med dette sub-prosjektet er å se på den parallelle utvikling av motivasjon og kompetanse i matematikk over tid, og hvordan disse er relatert til hverandre.
Publisert 28. aug. 2018 12:26 - Sist endret 22. feb. 2021 15:50