Deltakere i Living and Learning in the Digital Age (LiDA)

Navn Telefon E-post Emneord
Kenneth Silseth Professor +47 22857637 kenneth.silseth@iped.uio.no IKT og læring, Klasseromsforskning, Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Ungdom, sosiokulturell teori, interaksjonsanalyse, Identitetprosesser og læring, Formell og uformell læring, Moderne oppvekst
Ingvill Rasmussen Professor +47 22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Kristinn Hegna Professor +47 22840711 +47 41445341 kristinn.hegna@iped.uio.no Pedagogikk, Moderne oppvekst, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Identitet, Kjønn, Etnisitet, Seksualitet, Sosial ulikhet og utdanning, Yrkesfag, Overganger, Kvalitativ metodologi, Kvantitative utdanningsanalyser
Palmyre Pierroux Professor, forskningsleder +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no Education, Informal learning, Digital learning environments
Anders Mørch Professor +47 22840713 +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Programmering i skolen, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Anders Kluge Forsker +47 22840710 anders.kluge@iped.uio.no Interaksjonsdesign, IKT og læring, Pedagogikk
Sten Ludvigsen Professor 74652 95774652 (mob) +4795774652 stenl@iped.uio.no læring, digitalisering, kvalitative og kvantitative metoder, interaksjonsanalyse, læring av fag i skolen, læring av generisk kunnskap og ferdigheter, innovasjon i skolen, digitale plattformer i utdanning, læringsanalyse, vitenskapsteori
Ola Andres Erstad Professor +47 22855216 o.a.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Ole Smørdal Forsker 93080473 (mob) ole.smordal@uv.uio.no IKT og læring, Designbasert forskning, Deltagende design, Demokrati
Hans Christian Arnseth Professor +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Jan Arild Dolonen Sjefingeniør +47 22840727 +47 40202461 j.a.dolonen@uv.uio.no Forskningsetikk, Personvern, GDPR, Databehandling, Datahåndtering, Pedagogikk, IKT og læring, Læringsanalyse
Fengshu Liu Professor +47 22856163 fengshu.liu@iped.uio.no kvalitative metoder, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Identitetprosesser og læring, Kjønnsforskning, Danning, Kjønn, Kina, Pedagogikk, Moderne oppvekst, Norge, Ungdom, Generasjon
Emily Oswald Permisjon +47 22840732 48635895 emilyco@iped.uio.no IDEA, innovasjon, digitalisering, prosjektkoordinator
Anja Amundrud Postdoktor +47 22840720 +47 47342421 (mob) anja.amundrud@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet
Gro Skåland Student +47 22858652 gro.skaland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsanalyse, Meningsdanning, Læringskontekst, Multimodalitet
Rogers Kaliisa Student rogers.kaliisa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Digitale læringsomgivelser
Victoria de Leon Born Stipendiat +47 93034345 v.de.l.born@iped.uio.no Pedagogikk, Identitet, Sosialisering
Kenneth Pettersen Stipendiat +47 22859119 kenneth.pettersen@iped.uio.no Lek, Moderne oppvekst, IKT og læring, Literacy
Kristina Torine Litherland Stipendiat +47 22840915 k.t.litherland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Morgane Barbara Domanchin Postdoktor +47 22857753 m.b.domanchin@iped.uio.no
Neha Chaudhary Student nehac@student.uv.uio.no