Deltakere i Living and Learning in the Digital Age (LiDA)

Navn Telefon E-post Emneord
Kenneth Silseth Førsteamanuensis +47-22857637 kenneth.silseth@iped.uio.no Moderne oppvekst, Læring og IKT, Identitetprosesser og læring, sosiokulturell teori, Dialog i klasserommet
Ingvill Rasmussen Professor +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Kristinn Hegna Førsteamanuensis +47-22840711 kristinn.hegna@iped.uio.no Identitet, Sosial ulikhet og utdanning, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Kvantitative utdanningsanalyser, Etnisitet, Moderne oppvekst, Seksualitet, Overganger, Kjønn, Kvalitativ metodologi, Pedagogikk, Yrkesfag
Palmyre Pierroux Professor +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no IKT og læring, Museum, Multimodalitet, Sosiale medier
Anders Mørch Professor +47-22840713 48021736 (mob) +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Anders Kluge Forsker +47-22840710 anders.kluge@iped.uio.no Interaksjonsdesign, IKT og læring, Pedagogikk
Sten Ludvigsen Dekan 22840712 95774652 (mob) stenl@iped.uio.no læring, vitenskapsteori, interaksjonsanalyse, kvalitative metoder
Ola Erstad Instituttleder +47-22855216 +47-92421396 (mob) ola.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Ole Smørdal Forsker +47-93080473 93080473 (mob) ole.smordal@uv.uio.no Deltagende design, Demokrati, IKT og læring, Designbasert forskning
Hans Christian Arnseth Professor og forskningsleder +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Per Hetland Professor +47-22840764 +47-98888166 (mob) per.hetland@iped.uio.no Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi, IKT og læring
Jan Arild Dolonen Senioringeniør +47-22840727 j.a.dolonen@uv.uio.no Pedagogikk, IKT og læring
Rolf Steier Førsteamanuensis 90692626 rolf.steier@iped.uio.no Pedagogikk, Læringsarenaer, Teknologibasert læring, Design, Interaksjon
Fengshu Liu Professor +47-22856163 fengshu.liu@iped.uio.no kvalitative metoder, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Identitetprosesser og læring, Kjønnsforskning, Danning, Kjønn, Kina, Pedagogikk, Moderne oppvekst, Norge, Ungdom, Generasjon
Dimitra Christidou Postdoktor +47-22855491 dimitra.christidou@iped.uio.no Museum, Utdanning og teknologi, Pedagogikk
Emily C Oswald Stipendiat +47- 22840732 e.c.oswald@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Digitale læringsomgivelser, Digitalt kulturvern
Jo Inge Johansen Frøytlog Stipendiat +47-22840595 j.i.j.froytlog@iped.uio.no Kvantitativ metodologi, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Digitale læringsomgivelser, Kvalitativ metodologi
Anja Amundrud Stipendiat +47-22840720 anja.amundrud@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet
Maren Omland Stipendiat +47-22840714 maren.omland@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Norskdidaktikk
Gro Skåland Stipendiat +47-22858652 gro.skaland@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsanalyse, Meningsdanning, Læringskontekst, Multimodalitet
Rogers Kaliisa Stipendiat +47-22845318 rogers.kaliisa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Digitale læringsomgivelser
Victoria de Leon Born Stipendiat v.d.l.born@iped.uio.no