Deltakere i Literacy and Numeracy in Context (LiNCon)

Navn Telefon E-post Emneord
Monica Melby-Lervåg Professor +47 22858138 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analyse, språkstimulering, kunnskapsoppsummering, arbeidshukommelse, dysleksi, språkvansker, Minoritetsspråklige, barn og unge
Athanasios Protopapas Professor +47 22857705 athanasios.protopapas@isp.uio.no
Henrik Daae Zachrisson Professor +47 22858066 h.d.zachrisson@isp.uio.no Econometrics, Longitudinal Modeling, Early Childhood Education and Care, Developmental Psychology
Vasiliki Diamanti Førsteamanuensis, Leder Oslo SPeLL - Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab +47-22856624 98073138 (mob) vasiliki.diamanti@isp.uio.no Oslo SPeLL
Linda Larsen
Anita Lopez-Pedersen
Laoura Ziaka Student laoura.ziaka@isp.uio.no
Tonje Amland Stipendiat +47 22858027 +47 45046746 tonje.amland@isp.uio.no
German Garcia Grande Stipendiat +47 22855303 +47-46788674 g.g.grande@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Metode
Sietske van Viersen Postdoktor s.van.viersen@isp.uio.no
Enrica Donolato Postdoktor enrica.donolato@iped.uio.no Pedagogikk, Dysleksi, Meta-analyse
Arne Ola Lervåg Professor +47 22844701 a.o.lervag@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker, Pedagogikk
Hedda Novang Wahl Stipendiat +47 22852897 h.n.wahl@iped.uio.no Pedagogikk, Matematikkvansker, Spesialundervisning, Utviklingspsykologi
Gülbin Sengul Inal Stipendiat g.s.inal@isp.uio.no
Angeliki Altani Forsker angelial@isp.uio.no
Nicolai Topstad Borgen Forsker +47 22858044 n.t.borgen@isp.uio.no
Astrid Marie Jorde Sandsør Forsker +47 22855734 a.m.j.sandsor@isp.uio.no
Dzan Zelihic Stipendiat +47 22840724 dzan.zelihic@isp.uio.no
Kristin Rogde Førsteamanuensis +47 22857822 kristin.rogde@isp.uio.no Pedagogikk, Språkutvikling og språkvansker, Leseforståelse
Kristin Simonsen Stipendiat +47 22857326 kristin.simonsen@isp.uio.no
Rebecca Knoph Stipendiat +47 22857802 rebecca.knoph@iped.uio.no Pedagogikk, Kvantitativ metodologi, Språkutvikling, Testutvikling, Item Response Theory
Joshua Lawrence Professor +47 22858153 joshua.lawrence@iped.uio.no Pedgaogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kvantitativ metodologi
Åste Marie Mjelve Hagen Førsteamanuensis +47 22857025 ammhage@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Språk og leseforståelse, Språkutvikling, barnehage, Rådgivning