Deltakere i Psykososiale vansker

Navn Telefon E-post Emneord
Anne Arnesen
Gunnar Bjørnebekk Professor +47-22858067 gunnabj@uio.no Motivasjon, Læring, Aggresjon
Liv Duesund Professor +47-22858072 +47-41497909 (mob) livdue@uio.no Uro i Skolen, Adferdsvansker, Spiseforstyrrelser, Selvoppfatning, Mesterlære, Ferdighetskunnskap, Kropp og læring, Fenomenologi, Tipasset fysisk aktivitet.
Magnar Ødegård Postdoktor +47-22859078 90629218 (mob) +47-90629218 magnarod@uio.no
Renee Speyer Professor +47-22858140 renees@uio.no
Sangwon Yoon Stipendiat +47-22858129 sangwony@uio.no
Stine Solberg Stipendiat +47-22858134 stinsol@uio.no Psykososiale vansker, Innagerende atferd