Forskergruppemøte april 2019, heldagsseminar

Program:

TEPEC-seminar torsdag 11. april kl 10.00 – 15.00

Sted: Abels utsikt, 12 etasje Niels Henrik Abels Hus

 

Program:

1000 – 1015: Velkommen og diverse info

1015 – 1100: Bjørn Stensaker, iPED: Quality Work: en refleksjon over hvordan vi studerer  kvalitet. Bakgrunnsartikkel: Conceptualising ‘quality work’ in higher education. Artikkelen er tidligere sendt ut, og kan også lastes ned her.

1100 - 1130: Diskusjon ut fra nærmere angitt problemstilling.

 

1130 – 1140: Pause/benstrekk

 

1140 – 1200: Ida Hatlevik: Prosesskvalitet i lærerutdanningen. Se vedlagt artikkel,      Hvordan utvikle og kontrollere prosesskvalitet?  Kan også lastes ned her.

1200 – 1230: Diskusjon ut fra nærmere angitt problemstilling.

 

1230 – 1315: LUNSJ

 

1315 – 1405: Andreas Lund:  Utdanningskvalitet, transformasjon og digitalisering. Se vedlagt kapittelutkast (med kort leseveiledning) til bok under arbeid (Toril Aagaard & Andreas Lund)

1405 – 1430: Diskusjon ut fra nærmere gitt problemstilling

1430 – 1500: Avsluttende paneldebatt: hva vet vi nå om sammenhenger mellom kvalitetsbegreper og lærerutdanning? Hvordan kan kvalitet uttrykkes og dokumenteres i våre praksiser, i vår forskning og i våre publikasjoner? (Hege Hermansen, iPED. Doris Jorde, ProTed. Kirsti Engelien, ILS/TEPEC – mulig en til)

Arrangør

TEPEC
Publisert 21. jan. 2019 13:06 - Sist endret 8. apr. 2019 14:47