Forskergruppemøte januar 2019

1. Kort om budsjett og ev. annen info. Prioriterte oppgaver for TEPEC.

2. Tar en runde der alle kort gjør rede for:

a) Forskningsprosjekter, publikasjoner under arbeid, review, eller planlegging

b) (Planlagt) Deltakelse på forskningskonferanser og hvordan dette er (planlagt) finansiert. Merk at annum må brukes før ev. innvilget annen støtte.

3. Møteplanen og heldagsseminar med lunsj. Innholdsprofil, ønsker, innmelding av bidrag etc. Webprofil?

4. Eventuelt

 

Arrangør

TEPEC
Publisert 21. jan. 2019 13:06 - Sist endret 21. jan. 2019 13:09