English version of this page

Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM)

TextDIM jobber med "literacy"- begrepet, og særlig da forhold som går på "tekstforståelse".

Om gruppen

Full informasjon om TextDIM ligger på deres engelske presentasjonsside.

Samarbeid

Forskergruppa samarbeider med internasjonale forskere.

  • Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Charles Hulme, Universitetet i York, England
  • Nancy Perry, University of British Colombia, Vancouver, Canada
  • Jean-Francois Rouet, Universitetet i Poitiers, Frankrike
  • Catherine Snow, Harvard, USA
  • Eduardo Vidal-Abarca, Universitetet i Valencia, Spain.
Publisert 22. sep. 2010 23:20 - Sist endret 14. aug. 2018 14:57