English version of this page

Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM)

TextDIM jobber med "literacy"- begrepet, og særlig da forhold som går på "tekstforståelse".

Det er mange aspekter av tekstforståelse. TextDIM utforsker disse. Copyright: Colourbox

Om gruppen

Full informasjon om TextDIM ligger på vår engelske presentasjonsside.

Samarbeid

Forskergruppa samarbeider med internasjonale forskere:

  • Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverige
  • Catherine Snow, Harvard, USA
  • Jason L.G. Braasch, Memphis University, USA
  • Matthew McCrudden, Victoria University of Wellington, New Zealand
  • Ladislao Salmerón, University of Valencia, Spania
  • Deborah Lowe Vandell, University of California, Irvine, USA
  • Carol McDonald Connor, University of California, Irvine, USA
Publisert 22. sep. 2010 23:20 - Sist endret 22. jan. 2021 15:51