Deltakere i Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM)

Navn Telefon E-post Emneord
Vibeke Grøver Professor +47-22857601 vibeke.grover@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Minoritetsspråklige barn og unge, Språkutvikling og språkvansker
Ivar Bråten Professor +47-22855282 ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Helge Ivar Strømsø Professor/ Prodekan for forskning +47-22858188 h.i.stromso@iped.uio.no Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Øistein Anmarkrud Professor +47-22858046 oistein.anmarkrud@isp.uio.no Leseforståelse, Motivasjon, Spesialpedagogikk, Tekstbasert læring
Veslemøy Rydland Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Åste Marie Mjelve Hagen Førsteamanuensis +47-22857025 a.m.m.hagen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Språk og leseforståelse, Mixed Methods research
Joshua Lawrence Førsteamanuensis +47-22858153 joshua.lawrence@iped.uio.no Pedgaogikk, Kvantitativ metodologi, Leseforståelse og tekstbasert læring
Christian Brandmo Førsteamanuensis +47-22855243 +47 902 08 596 christian.brandmo@isp.uio.no
Carita Kiili Postdoktor +47-22857780 c.p.s.kiili@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Svitlana Kucherenko Stipendiat +47-22840854 svitlana.kucherenko@iped.uio.no Språk og leseforståelse, Pedagogikk, Tospråklig utvikling, Minoritetsspråklige barn og unge
Elisabeth Stang Lund Stipendiat +47-22855528 e.s.lund@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Kildevurdering
Mia Cecilie Heller Stipendiat +47-22855517 m.c.heller@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Pedagogikk, Lese- og skrivevansker
Natalia Latini Stipendiat +47-22857033 natalia.latini@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser