Om forskningen

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa. Fakultetet har et nasjonalt ansvar å forvalte en betydelig faglig bredde som også rommer flere mindre kunnskapsområder.

Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje

Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier. Krysningen mellom praksisorienteringen og lommer av fremragende forskning i disse fagtradisjonene bidrar til utviklingen av et sterkt og bredt fagmiljø, og til en solid forskningsforankring for våre studieprogrammer.

Fakultetet prioriterer også eget arbeid for å rekruttere nye forskere inn mot det utdanningsvitenskapelige forskningsområdet. Gjennom kvalitet i egen forskerutdanning samt gjennom å være vertsfakultet for den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap - NATED, vil fakultetet arbeide for å sikre dette.

Fakultetets ønsker å styrke kvalitet og kvantitet i forskning. Gjennom fakultetets strategiske grep, arbeides det aktivt for å få dette til.

Publisert 2. okt. 2010 18:28 - Sist endret 20. okt. 2017 10:41