Om forskningen

Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa.

Fakultetet har et nasjonalt ansvar for å forvalte en betydelig faglig bredde som også rommer flere mindre kunnskapsområder.

Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje

Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje omfatter pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområder, i tillegg til relaterte temaer som skoleledelse, tilgrensende teknologier og nye medier.

Krysningen mellom praksisorienteringen og lommer av fremragende forskning i disse fagtradisjonene bidrar til utviklingen av et sterkt og bredt fagmiljø, og til en solid forskningsforankring for våre studieprogrammer.

Fakultetets ønsker å styrke kvalitet og kvantitet i forskning. Gjennom fakultetets strategiske grep, arbeides det aktivt for å få dette til.


Fakultetets forskningssatsninger:

Publisert 2. okt. 2010 18:28 - Sist endret 23. feb. 2022 12:49