Cristin og publisering

Cristin er universitetenes system for forskningsdokumentasjon. Cristin er det systemet som skal brukes for registrering av publikasjoner, grunnlaget for rapportering til UHR og grunnlag for søk.

Om Cristin

Cristin står for Current Research Information System in Norway og er et felles, nasjonalt system for alle institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren.

Det er mulig å søke selv etter forskere eller publiseringer i Cristin.

Logg inn i Cristin

Ta ny Cristin i bruk.

Primært er det de vitenskapelige ansatte selv som registrerer egne publikasjoner i Cristin.

Publikasjonskanal

Dersom du ønsker å nominere publikasjonskanal for nivå 1 (skjer fortløpende) eller finne nivå for en publikasjonskanal du ønsker å publisere i, sjekk NSDs nettside

Superbrukere ved fakultetets enheter

Universitetet i Oslo benytter Norsk vitenskapsindeks (NVI) som er rapporteringsmodulen i Cristin. NVI er et felles, nasjonalt rapporteringssystem for vitenskapelig publisering i helsesektoren, instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren.

Forskningskonsulentene ved enhetene er Cristin-superbrukere på enhetsnivå og kommer hvert år med nærmere informasjon om årets frister for registrering.

 Brukerveiledning og rutinebeskrivelser  for rapportering av vitenskapelig publisering, er lagt ut på UiOs sentrale sider.

Adressering

UiO har utviklet retningslinjer for adressering  på vitenskapelige publikasjoner ut fra hva som gjelder I sektoren. Disse retnigslinjene dekker også alle universitetets/fakultetets ph.d.-kandidater uavhengig av finansieringsgrunnlag/ansettelsesforhold. UHR har utviklet veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner i sektoren UiO tar hensyn til her. Les mer om UiOs adresseringsinstruks .

Bakgrunnen er NSDs instruks for vitenskapelig publisering, punkt 4 - Forfatterandeler, kreditering, strategiske mål og indikatorer. Hovednormen er at når en ansatt ved UiO (hovedstilling eller bistilling) er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon, skal adressen Universitetet i Oslo/University of Oslo benyttes dersom publikasjonen skal komme med i årsrapporter til departementet og dergjennom få status som tellende i sektorens budsjettmodell. 
 

Hvordan vektes poengene dine?

Kategori

Vekting

Vitenskapelig monografi, nivå 1

5

Vitenskapelig monografi, nivå 2

8

Vitenskapelig antologiartikkel, nivå 1

0,7

Vitenskapelig antologiartikkel, nivå 2

1

Vitenskapelig tidsskriftartikkel; vitenskapelig antologiartikkel i serie (m issnnr.), nivå 1

 1

Vitenskapelig tidsskriftartikkel; vitenskapelig antologiartikkel i serie (m issnnr.), nivå 2

 3

Dersom flere forfattere eller flere institusjoner er involvert i publikasjonene, deles poengene. Har du for eksempel skrevet bok med en kollega på eget institutt og utgir den i en publiseringskanal på nivå 1, får du og kollegaen din 2,5 poeng hver, mens midlene tilfaller en og samme institusjon. Skriver du derimot boka sammen med en kollega ved en annen institusjon, får du og kollegaen din fremdeles 2,5 poeng hver, mens midlene deles mellom din og din kollegas institusjon.

Publisert 7. okt. 2010 18:51 - Sist endret 20. des. 2019 09:27