Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tildeler regelmessig graden Doctor philosophiae honoris causa til forskere fra hele verden. Tittelen tildeles forskere som har bidratt med vitenskapelige arbeider av betydning. Arbeidene skal være av fremragende kvalitet og bringe forskningen videre.

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Graden har de samme benevnelser som vanlige doktorgrader, men tilføyes "honoris causa". Universitetet i Oslo har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet holder også fakultetets æresdoktorer sin æresdoktorforelesning i tilknytning til kreeringen. Denne kan være fakultetets Helga Eng-forelesning samme år.

Æresdoktorforelesningen ved kreeringen 2020

Æresdoktorkreeringen for 2020 vil finne sted i tilknytning til feiringen av UiOs årsfest onsdag 2. september 2020 i universitetets aula. 

Les mer

 

Publisert 20. mars 2017 19:39 - Sist endret 11. des. 2020 10:36