Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tildeler regelmessig graden Doctor philosophiae honoris causa til forskere fra hele verden. Tittelen tildeles forskere som har bidratt med vitenskapelige arbeider av betydning. Arbeidene skal være av fremragende kvalitet og bringe forskningen videre.

Professor Jan-Eric Gustafsson

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Graden har de samme benevnelser som vanlige doktorgrader, men tilføyes "honoris causa". Universitetet i Oslo har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet holder også  fakultetets æresdoktorer sin æresdoktorforelesningen i tilknytning til kreeringen. Denne er ofte også fakultetets Helga Eng-forelesning samme år.

Æresdoktorforelesningen ved kreeringen 2017

 

Årets æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverige.

Æresdoktorkreeringen for 2017 finner sted fredag 1. september i universitets Aula.

Æresdoktorforelesningen av fakultetets kandidat gjennomføres:

Dag: Torsdag 31. august 2017

Tid:   kl. 14.00 - omlag 15.30

Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus

 

Tittel på æresdoktorforelesningen 2017:  Schooling and cognitive abilities.

Velkommen.  Åpent for alle!

In English

Se også ytterligere informasjon her.

 

Publisert 20. mars 2017 19:39 - Sist endret 6. aug. 2018 13:06