Æresdoktorer ved Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tildeler regelmessig graden Doctor philosophiae honoris causa til forskere fra hele verden. Tittelen tildeles forskere som har bidratt med vitenskapelige arbeider av betydning. Arbeidene skal være av fremragende kvalitet og bringe forskningen videre.

UiOs æresdoktorgrad gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere. Graden har de samme benevnelser som vanlige doktorgrader, men tilføyes "honoris causa". Universitetet i Oslo har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet holder også  fakultetets æresdoktorer sin æresdoktorforelesningen i tilknytning til kreeringen. Denne kan være fakultetets Helga Eng-forelesning samme år, men I  2020 vil fakultetet inviterte til en egen Helga Eng-forelesning.

Æresdoktorforelesningen ved kreeringen 2020

Æresdoktoren ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet I 2020 vil vi komme tilbake til. Æresdoktorkreeringen for 2020 vil finne sted  I tilknytning til feiringen av UiOs årsfest onsdag 2. september 2020. i universitets Aula.

 

 

Publisert 20. mars 2017 19:39 - Sist endret 14. juni 2019 17:44