Æresdoktorforeleser 2017 - professor Jan-Eric Gutsafsson

Portrett

Professor Jan-Eric Gustafsson

Jan-Eric Gustafsson ble utnevnt til æresdoktor med følgende begrunnelse:

"Jan-Eric Gustafsson er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet I Gøteborg og professor II ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Hans forskning har vært rettet mot grunnleggende og anvendte forskningsområder innenfor utdanningspsykologi. Ett av hans hovedbidrag er utviklingen av modeller for kognitive kunnskapsstrukturer, og for vurdering og utvikling av kognitiv kapasitet, kunnskap og ferdigheter.

Parallelt med den substansielt orienterte forskningen har han også bidratt i utviklingen av kvantitativ metodologi med fokus på målinger og statistisk analyse.  I økende grad har han blitt involvert i nasjonale utdanningspolitiske spørsmål og han har nylig ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som gir rammer og retning for forbedringer av kvalitet og skape høyere grad av muligheter for alle  i det svenske skolesystemet.

I 1993 ble han medlem av det kongelige svenske vitenskapsakademiet."

 

Æresdoktorkreeringen for 2017 fant sted fredag 1. september i universitets Aula.

Æresdoktorforelesning

I tilknytning til æresdoktorkreeringen ble det avholdt en egen æresdoktorforelesning av fakultetets kandidat 31. august 2017 i Helga Engs hus.

Tittel på æresdoktorforelesningen 2017:  Schooling and cognitive abilities.

 

Publisert 14. juni 2019 17:12 - Sist endret 19. juni 2019 17:22