Fakultetets pris for fremragende formidling

Formidlingsprisen er et ledd i fakultetets arbeid for å stimulere til aktiv samfunnsdeltakelse.

Prisen kan deles ut både til enkeltpersoner og til grupper/ fagmiljøer. Prisen gis enten som honnør for en enkeltstående innsats, eller for god formidlingsinnsats over lengre tid.

Prisen deles ut årlig. Ansatte og studenter ved fakultetet kan fremme kandidater.

Tidligere prisvinnere

Mer om prisen