Fakultetets pris for fremragende formidling

Formidlingsprisen er et ledd i fakultetets arbeid for å stimulere til aktiv samfunnsdeltakelse.

Prisen kan deles ut både til enkeltpersoner og til grupper/ fagmiljøer. Prisen gis enten som honnør for en enkeltstående innsats, eller for god formidlingsinnsats over lengre tid.

Prisen deles ut årlig. Ansatte og studenter ved fakultetet kan fremme kandidater.

Tidligere prisvinnere