English version of this page

Organisering av forskergrupper

Den fakultære forskergruppeordningen ble etablert i 2006, og dannet fagfellesskap på tvers av enhetene. Forskergruppene har blitt evaluert og justert flere ganger, og de nåværende gruppene gjelder fra 01.07.2018 til 31.12.2021.

Fakultære forskergrupper 

Forskergrupper opprettet fra 01.07.2018 ble vurdert på grunnlag av justerte retningslinjer godkjent av dekanen våren 2018.

Lokalt organiserte forskergrupper

I tillegg til disse fakultære forskergruppene, har også enhetene egne lokalt organiserte forskergrupper innen aktuelle forskningsfelt. For nærmere informasjon om disse miljøene, se nettsidene ved hver enkelt enhet.

Publisert 2. okt. 2010 19:04 - Sist endret 20. okt. 2021 09:37