Forskningstorget

Forskningstorget er et delarrangement under Forskningsdagene, en festival i regi av Norges Forskningsråd (NFR). UV-fakultetet har primært gitt sine bidrag til Forskningstorgarrangementer.

Arrangementet i Oslo

Torget er et samarbeidsprosjekt mellom ulike forskningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Hensikten er at regionens forskningsmiljøer skal vise glimt fra sin virksomhet i direkte kontakt med publikum og medier.

Publikum inviteres til å bli kjent med hva forskning er og hvilken betydning forskning har for våre liv, og Forskningstorget gir deltakerne en mulighet til å vise seg fram og møte et variert og interessert publikum.

Les mer om  Forskningsdagene.

Mer om arrangementet i:

Publisert 7. okt. 2010 18:30 - Sist endret 29. juni 2020 10:59