Forskningstorget

Forskningstorget er et delarrangement under Forskningsdagene, en festival i regi av Norges Forskningsråd (NFR). UV-fakultetet har primært gitt sine bidrag til Forskningstorgarrangementer.

Arrangementet i Oslo

Torget er et samarbeidsprosjekt mellom ulike forskningsinstitusjoner i Oslo og Akershus. Hensikten er at regionens forskningsmiljøer skal vise glimt fra sin virksomhet i direkte kontakt med publikum og medier.

Publikum inviteres til å bli kjent med hva forskning er og hvilken betydning forskning har for våre liv, og Forskningstorget gir deltakerne en mulighet til å vise seg fram og møte et variert og interessert publikum.

Vår deltakelse

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har deltatt på dette arrangementet i 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 , 2017 og 2018 (med stand fra IPED, ILS, ISP), 2019 (forskergruppen COSER)

Les mer om  Forskningsdagene.

Publisert 7. okt. 2010 18:30 - Sist endret 24. feb. 2020 20:32