Forskningstorget i Oslo 2011

Det utdanningsvitenskapelige fakultet stilte på stand med to jubileumsprosjekt. Forelesningens kunst og Fra fadervår til facebook var representrert med deltakere fra prosjektene. I tillegg stilte EKVA opp med nasjonale prøver og PISA-undersøkelse, og Guri Nortvedt fikk med seg to LAP-studenter på å arrangere mattespill.