Helga Eng-forelesningen 2011

Professor Andrew Pollard holder Det utdanningsvitenskapelige fakultets Helga Eng-forelesning i jubileumsåret til UiO. Den 13. oktober 2011 gjester Professor Pollard UiO med en åpen forelesning titulert: "Unlocking Learning? Towards Evidence-informed Policy and Practice in Education."

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, panne.

Illustrasjonsfoto: Wolfson College Cambridge

Teaching and Learning Research Programme

Professor Andrew Pollard er seniorforsker ved programmet Teaching and Learning Research Programme på Institute of Education i London. Han var direktør for dette banebrytende programmet TLRP fra 2002-09. TLRP var Storbritannias største forskningsinnsats innen utdanning og organiserte over 700 forskere i programforskningen.

Pollard har en bachelorgrad i sosiologi og økonomi fra universitetet i Leeds, lærerkompetanse fra universitetet i Lancaster, samt en master i utdanningsvitenskap og en PhD i utdanningssosiologi fra universitetet i Sheffield.

Forskningsinteresser

Som en forhenværende lærer har professor Pollard sine forskningsinteresser i teaching-learning prosesser og learner perspectives, såvel som i utviklingen av evidens-basert klasseroms practice. Pollard har utstrakt erfaring fra arbeid med effekten av nasjonale og institusjonell policy på læring, blant annet gjennom arbeidet med å lede konsekvensutredningen for TLRP.

Pollard har også erfaring fra å lede PACE prosjektet (Primary, Assessment, Curriculum and Experience project) som målte konsekvenser av utdanningspolitikk på praksis og erfaringer i engelske barneskoler.

Hans tidlige forskning resulterte blant annet i et identitets- og læringsprogram (Identity and Learning Programme - ILP) som besto av et longitudinelt, etnografisk studium av interaksjonen mellom identitet, læring, evaluering, karriere og sosial differensiering i barnas erfaring med skolen fra en alder av 4 til 16 år.

For ytterligere informasjon om Helga Eng-forelesningen.

 
Emneord: Helga Eng-forelesning
Publisert 10. okt. 2011 12:58 - Sist endret 2. des. 2021 14:49