Helga Eng-forelesningen 2015

Årets Helga Eng-foreleser er professor Ian Menter, Universitetet I Oxford. Han vil gjennomføre sin Helga Eng-forelesning

Dag: Fredag 6. november 2015

Tid: kl. 12.15 - kl. 13.30

Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus

Forelesningens tema har stor aktualitet og interessen for lærerutdanning har neppe vært større enn akkurat nå. Lærere skal arbeide i stadig mer komplekse læringsomgivelser preget av multikulturelle og teknologirike kontekster, og med en forskningsbasert tilnærming til fag og profesjonsfag.

Ludvigsen-utvalget peker på behovet for nye kompetanser, samt dybdelæring, progresjon og flerfaglighet. Og fra 2017 blir de femårige masterprogrammene standarden for lærerutdanningene. I en norsk kontekst, men fra et britisk og internasjonalt perspektiv vil professor Ian Menter analysere hva som kreves av dagens og morgendagens lærere.

Forelesningen er åpen for alle. Alle er hjertelig velkommen !

I forlengelsen av Helga Eng-forelesningen 2015, vil det bli arrangert et seminar med forskningsbidrag. Rammen for Helga Eng-dagen vil være fra 12.15 - 16.

Hva er Helga Eng-forelesningen

Helga Eng-forelesningen ble etablert som et årlig arrangement i 1997, i kjølvannet av opprettelsen av det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Helga Eng-forelesningen holdes av en anerkjent forsker og har sitt navn etter Norges første kvinnelige professor i pedagogikk, Helga Eng. Denne årlige tradisjonen gir fakultetet en god anledning til å invitere personer som gjennom sin forskning og formidling har bidratt til å løfte fram viktige problemstillinger på feltet utdanningsvitenskap. Forelesningen tjener som en inspirasjonskilde både for studenter og ansatte, og den bidrar til å knytte internasjonale kontakter som fakultetet også senere kan ha glede av. Helga Eng-forelesningen holdes normalt i september, og ansvaret for forelesningen går på omgang mellom fakultetets institutter. I tilknytning til æresdoktorkreeringen ved Universitetet i Oslo, vil fakultetets kandidat holde Helga Eng-forelesningen.

Les mer

Publisert 10. feb. 2016 18:58 - Sist endret 15. des. 2020 08:21