English version of this page

Hva er Helga Eng-forelesningen

Helga Eng-forelesningen ble etablert som et årlig arrangement i 1997, i kjølvannet av opprettelsen av det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Helga Eng-forelesningen holdes av en anerkjent forsker og har sitt navn etter Norges første kvinnelige professor i pedagogikk, Helga Eng. Denne årlige tradisjonen gir fakultetet en god anledning til å invitere personer som gjennom sin forskning og formidling har bidratt til å løfte fram viktige problemstillinger på feltet utdanningsvitenskap.

Forelesningen tjener som en inspirasjonskilde både for studenter og ansatte, og den bidrar til å knytte internasjonale kontakter som fakultetet også senere kan ha glede av. Helga Eng-forelesningen holdes normalt i september, og ansvaret for forelesningen går på omgang mellom fakultetets institutter. I tilknytning til æresdoktorkreeringen ved Universitetet i Oslo, vil fakultetets kandidat holde Helga Eng-forelesningen.

Publisert 9. aug. 2016 17:41 - Sist endret 7. des. 2020 15:34