Helga Eng-dagen 2016

Helga Engs forelesning og smakebiter fra forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

12.15 – 12.30  

Velkommen

Dekan Berit Karseth

12.30 – 13.30

Helga Eng Lecture 2016

Professor Marianna Papastephanou, University of Cyprus:

Democracy, Education and Patriotism of a Kind: but what kind?

13.30 - 13.45  Pause
13.45 – 14.00

Professor Hanjörg Hohr ved  Institutt for pedagogikk:

Erfaring i spenning mellom det lokale og det globale

14.00 - 14.15

Professor Jan Grue ved Institutt for spesialpedagogikk:

FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter: Idealer, standarder og implisitte normer

14.15 – 14.30

Statsstipendiat Helgard Mahrdt ved Institutt for pedagogikk:

Å leve sammen i mangfold og danning

14.30 – 14.45

Høgskolelektor Brit Marie Hovland ved Høgskolen i Oslo og Akershus:

Fantomsmerter og fiendebilder. Historiefaget som nasjonsbygger

14.45 -  15.00

Førsteamanuensis Harald Jarning ved Institutt for pedagogikk:

"...men noe godt er visst deri, som verd er å beskytte...." Hva forsvant med folkeskolen?

15.00 – 15.30

Spørsmål og kommentarer.

Avrunding ved professor Tone Kvernbekk ved Institutt for pedagogikk

 

Publisert 27. sep. 2016 13:01 - Sist endret 2. des. 2021 14:51