Helga Eng-forelesningen 2012

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har i år invitert Lynn og Douglas Fuchs til å holde Helga Eng-forelesningen 13. september. Forelesningen er åpen for alle.  

Tittel på forelesningen: Understanding the cognitive underpinnings of at-risk learners' response to intervention.

Ledende internasjonale forskere

Professorene Lynn og Douglas Fuchs jobber ved Vanderbilt University, Peabody College der de innehar Nicholas Hobbs Chair in Special Education and Human Development. De er ledende internasjonale forskere på feltet lærevansker og er blant annet kjent for en tilnærming til både kartlegging, tiltak og forskning som går under navnet Response to Intervention (RiT). 

Response to Intervention er en metode for tidlig å kunne oppdage vansker elever kan få innenfor ordinær undervisning og hvordan eventuelle vansker kan avhjelpes. I tillegg er dette en forskningsmetodisk tilnærming. Response to Intervention er praksisnær, og er et svar på det vi i Norge kaller tilpasset opplæring. Mange amerikanske stater har i dag innført denne tilnærmingsmåten i sin undervisning.

Forelesnigen til Fuchs & Fuchs burde være av interesse for alle praktikere, studenter og forskere innenfor utdanning og utdanngsvitenskap. Denne sommerens oppslag om at stadig flere elever i Norge får spesialundervisning grunnet stadig sterkere fokus på teoretisk undervisning, er en påminnelse om at ikke alle mestrer skolens krav. Spørsmålet blir: Hvordan skal vi legge til rette for en opplæring som favner flere elever? Lynn og Douglas Fuchs prøver gjennom "Respons to Intervention" å gi et mulig svar.

Professor Lynn Fuchs

Professor Lynn Fuchs har over 20 års erfaring fra arbeid med elever med særskilte behov. Hun er anerkjent for sin forskning på klasseromsbasert vurdering og læringsmetoder for å fremme resultater for elever med lærevansker.

Lynn Fuchs er av Thompson ISI identifisert som en av de 250 mest siterte forskerne innen samfunnsvitenskap og har mottatt en rekke priser for sin forskningsinnsats for å fremme barns lese- og regneprestasjoner.

Professor Douglas Fuchs

Professor Douglas Fuchs’ forskning har fokusert på utvikling av praktiske og effektive intervensjoner før henvisning, læreplanbaserte målinger og metoder for å integrere elever med store lærevansker.

Donald Fuchs har vært medforfatter av mer enn 200 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter og fått ”best paper”-priser for flere av disse. Thompson ISI har identifisert han som en av de 250 mest siterte forskerne innen samfunnsvitenskap. 

 

Mer informasjon om Helga Eng-forelesningen.
 

Emneord: Helga Eng-forelesning
Publisert 12. apr. 2013 18:00 - Sist endret 2. des. 2021 14:52