Helga Eng – Norges første kvinnelige professor i pedagogikk

Helga Eng var en foregangskvinne som var sentral i etableringen av pedagogikken i Norge. I samtiden minnes vi henne daglig i bygningen som bærer hennes navn: Helga Engs hus på Blindern.

En kvinnelig pionér i Kristiania

Helga Kristine Eng ble født i Rakkestad i 1875. Som tjueåring tok hun eksamen ved Asker seminar, og arbeidet som lærer i folkeskolen. I 1903 tok hun artium som privatist og gikk i gang med studier i barnepsykologi, et studium det enda ikke fantes noe miljø for i Norge. Hun fikk stipend og var på studieopphold i Tyskland.

I 1913 fikk norske kvinner stemmerett. Det året tok Helga Eng doktorgraden, på avhandlingen "Abstrakte begreper i barnets tanke og tale." Bare to kvinner her i landet hadde doktorgrad før henne.

Barnetegning som spesialisering

I årene som kom ga hun ut mange viktige arbeider innen barnepsykologien, blant annet "Kunnskapspædagogikk. Nutidspædagogikk."(1918). Den var basert på hennes første forelesningsserie ved universitetet. Det var "Barnetegning" som gjorde henne internasjonalt kjent. Der følger hun sin nieses tegninger fra hun var ti måneder gammel til hun var åtte år.

Helga Eng setter utviklingen av barns framstillingsevne i sammenheng med deres generelle begrepsutvikling, og viser hvordan abstrakte språklige ferdigheter og tegneferdigheter henger sammen. Boken kom ut første gang i 1926, og i ny, revidert utgave i 1959. Den ble oversatt til flere språk. "Margrethes tegning, fra det 9. til det 24. året" er en fortsettelse av denne studien og kom ut i 1944. Originaltegningene er i universitetets eie, en gave fra Helga Engs familie.

I Helga Engs minne

Helga Engs pionerånd blir framhevet i festskriftet "Fra pedagogikkens arbeidsfelt" som ble gitt ut på hennes 70-års dag. Hun fortsatte som vikarierende professor etter oppfordring fra universitetet til 1948 etter at hun gikk av for aldersgrensen ved fylte 70 år i 1945. Helga Eng døde i 1966.

Bygningen Det utdanningsvitenskapelige fakultet har sin virksomhet, bærer hennes navn.
 

Emneord: Helga Engs hus, Helga Eng, Helga Eng-forelesning
Publisert 12. apr. 2013 18:17 - Sist endret 6. aug. 2018 11:26