Helga hele dagen - med utdeling av UV-fakultetets undervisningspris 2015

Enkel matservering, med kaffe/te og åpent for alle!

11.00-12.00:
Presentasjon av studiekvalitetsprosjekter

Fire av prosjektene som fikk tildelt midler til nyskapende studiekvalitetsarbeid ved UV i 2015 deler sine erfaringer og resultater.

Prosjektene er:

  • Studiekvaliteten på UVExFac
  • Pilotering av undervisningsdesign i lederutdanninger:Digitale case og læringsteknologier
  • Utdanning for bærekraftig utvikling i lærerutdanningen
  • Tilbakemeldinger fra elever til lærerstudenter som kilde til profesjonell vekst: utvikling av «et tredje rom» i forbindelsen mellom campuskursene og felterfaringene i praktisk-pedagogisk utdanning

12.15-13.00:
Erfaringer rundt psykisk helse i skolen (Fagutvalg ISP)

Prosjektleder Rune Helland deler erfaringer som har blitt gjort gjennom Mental Helse sitt utdanningsprogram Venn1; hvordan dette brukes i praksis og deres nye tiltak som bygger på samarbeid mellom studenter og fagfolk

 

13.15-14.00: - NB! UTGÅR DESSVERRE PGA SYKDOM
Hva er EdTech - og hvordan kan vi pedagoger bruke teknologien til å fremme læring? (Fagutvalg IPED)

Norske utviklere av utdanningsteknologi, blant andre Kahoot,Kikora og Dragonbox, får oppmerksomhet fra hele verden. Så, hva er EdTech og hvilke muligheter ligger i teknologien? Ved Anja Vålbekk, Oslo EdTech. 

 

14.15-15.00:
Etiske utfordringer i en lærers arbeidsdag (Lektorprogrammets programutvalg)

Ved stipendiat i religion- og etikkdidaktikk ved ILS, Ole Andreas Kvamme

 

15.15-15.45:
Utdeling av undervisningsprisen.

Studiedekan Eli Ottesen deler ut UVs pris for fremragende undervisning 2015

 

15.45-16.30:
Samtale med enslige mindreårige flyktninger 
og deres møte med den norske skolen (Lektorprogrammets programutvalg) Ledet av førsteamanuensis ved ILS, Elin Sæther

 

17.00:
Fest & Quiz på Kjellern! 

 

Program

Arrangeres av Studentutvalget ved UV 
i samarbeid med de øvrige utvalg og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 

Publisert 15. jan. 2016 14:56 - Sist endret 6. aug. 2018 11:13