Helga Eng - forelesningen 2012

Tittel på forelesningen:

Understanding the cognitive underpinnings of at-risk learners' response to intervention.

Lynn og Douglas Fuchs er professorer ved Vanderbuilt University, Nashville, Tennessee. De er store navn innenfor nord-amerikansk undervisning i dag, og mange stater har innført deres tilnærmingsmåte til undervising. Ekteparet Fuchs har utviklet teroien og metoden rundt "Response to Intertvention (RTI)", som er en metode for tidlig å kunne oppdage vansker elever kan få innenfor ordinær undervisning og hvordan eventuelle vansker kan avhjelpes. I tillegg er dette en forskningsmetodisk tilnærming. Response to Intervention er praksisnær, og er et svar på det vi i Norge kaller tilpasset opplæring. Tilpasset opplæringer er noe alle elever skal ha, både de med og de uten lærevansker.

Forelesnigen til Fuchs & Fuchs burde være av interesse for alle praktikere, studenter og forskere innenfor utdanning og utdanngsvitenskap. Denne sommerens oppslag  om at stadig flere elever i Norge får spesialundervisning grunnet stadig sterkere fokus på teoretisk undervisning, er en påminnelse om at ike alle mestrer skolens krav. Spørsmålet blir: Hvordan skal vu legge til rette for en opplæring som favner flere elever? Lynn og Douglas Fuchs prøver gjennom "Respons to Intervention" å gi et mulig svar. For nærmere informasjon om tema "Response to Intervention".

Publisert 25. juni 2012 14:31 - Sist endret 26. juni 2012 10:49