Professor Patricia Alexander

Professor Patricia Alexander kommer fra fra Department of Human Development and Quantitative Methodology ved College of Education, University of Maryland, USA.

Hun regnes som en av de helt sentrale forskerne innenfor fagfeltet Learning and Instruction, og har et brennende engasjement for at forskning skal påvirke pedagogisk og spesialpedagogisk praksis, og at denne koblingen er en helt sentral oppgave for forskere å arbeide for. Alexander har publisert mer en 300 fagfellevurderte internasjonale artikler, redigert en mengde bøker, og har holdt en lang rekke høyprofilerte keynote-forelesninger. Hun har en faglig orientering som bør være av interesse for studenter og ansatte ved alle institutter ved UV-fakultetet. Sentral forskningsinteresser er domenespesifikk læring (læring i ulike fag), tekstbasert læring, og samspillet mellom kunnskap, strategier og motivasjon i utvikling av akademiske ferdigheter.

Alexander har fått en lang rekke undervisnings- og forskningspriser, og regnes som en utrolig dyktig foreleser og formidler.

For ytterligere informasjon om henmnes publisering og fagfelt,vises til nettsiden ved University of Maryland

Publisert 19. juni 2019 15:48 - Sist endret 19. juni 2019 15:48